Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit zien wij als resultaat van een proces waarbij onze prestaties voortdurend worden verbeterd om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.

Mocht het toch tot afwijkingen komen wat betreft de aan ons gestelde eisen, dan zullen wij hetzij

  • de oorzaken voor deze afwijkingen opsporen en onze processen dienovereenkomstig verbeteren
    of  
  • de eisen officieel veranderen om ze aan de werkelijke behoeften van onze klanten en onze onderneming aan te passen.      


Waarden die hieraan ten grondslag liggen:

Klantoriëntatie
Voor ons als onderneming staan de wensen en verwachtingen van onze klanten in het middelpunt.
Al onze inspanningen zijn erop gericht om aan deze eisen te voldoen.  

Procesoriëntatie
Voor ons als onderneming zijn alle arbeidsstappen onderdeel van een proces om aan de eisen van de klanten te voldoen. Ons devies luidt daarom: niets aannemen, doen of doorgeven dat niet aan de eisen van onze klanten of alle andere deelnemers aan het proces voldoet.

Foutvermijding
Bij onze processen staat het vermijden van fouten op de eerste plaats. Mochten er toch nog fouten optreden, dan leren wij hiervan en zien het als een uitdaging.


Hoofdtaken:

  • vaststellen van de wensen en verwachtingen van onze externe en interne klanten  
  • het omzetten van deze wensen en verwachtingen in kwaliteitseisen voor onze processen, producten en dienstverlening 
  • aanpassing aan alle te treffen wettelijke of normatieve eisen en de richtlijnen die de stand van de techniek beschrijven, veiligstellen   
  • er voor zorgen dat aan deze kwaliteitseisen wordt voldaan