Exportuitbreiding

  • KR Sven Berlage

Terwijl Nikolaus Bujas de technische ontwikkelingen van EVVA vooruit stuwt, realiseert KR Sven Berlage aan het einde van 1970 de basis voor de export en de internationale positionering van de onderneming.

Sven Berlage legt verbindingen met heel Europa. Dankzij zijn betrokkenheid kan EVVA zich in talrijke Europese landen vestigen.